Energieke Communicatie

Voor organisaties die communicatie en draagvlak belangrijk vinden

WELKOM BIJ ENERGIEKE COMMUNICATIE

Energieke Communicatie, opgericht door Susan Kimkes, bouwt voort op ruim vijfentwintig jaar ervaring in communicatieadvies en stakeholdermanagement in de energie & petrochemische sector en de telecomindustrie.  

De wijze waarop organisaties en hun medewerkers communiceren en handelen heeft effect op hun relatie met belanghebbenden in de omgeving waarin zij activiteiten (willen) ontplooien. Zeker als het gaat om impactvolle projecten en veranderingen, zoals de energietransitie. Susan levert strategisch communicatieadvies en ondersteuning bij het stakeholdermanagement aan organisaties die communicatie en publiek draagvlak belangrijk vinden voor het realiseren van hun doelstellingen

Met een creatieve denkwijze en frisse blik ontwikkelt Susan communicatiestrategieën voor het positioneren en profileren van projecten, organisaties en samenwerkingsverbanden in de energietransitie en daarbuiten. Met een hands-on stijl zorgt zij ook voor de tactische en operationele uitvoering van de communicatieaanpak.   

Energieke Communicatie werkt in associatie met andere organisaties.