Energieke Communicatie

Voor organisaties die communicatie en draagvlak belangrijk vinden

AANBOD

Energieke Communicatie biedt een breed palet aan diensten om organisaties, samenwerkingsverbanden, programma's en projecten te helpen met hun communicatie en het bouwen van relaties met hun omgeving.

  • Corporate communicatie 
  • Stakeholder relatiemanagement 
  • Projectmanagement
  • Strategische positionering
  • Issuesmanagement
  • Werkgroepvoorzitterschap
  • PR & media
  • Stakeholderanalyses
  • Coaching


De aanpak van Energieke Communicatie stoelt op de jarenlange ervaring van eigenaar Susan Kimkes. Met een creatieve aanpak en een hand-ons stijl ondersteunt zij bedrijven, onderzoeksprogramma's, samenwerkingsverbanden en (netwerk)organisaties in de energietransitie, die de communicatie met hun omgeving belangrijk vinden. Het succesvol realiseren van organisatiedoelen wordt steeds meer bepaald door de wijze waarop organisaties en hun medewerkers zich uiten, opstellen en gedragen naar de omgeving waarin zij hun activiteiten willen ontplooien. Effectieve communicatie en het bouwen van relaties gaan daarom hand-in-hand. Het aanbod van Energieke Communicatie voorziet hier geheel in. 

COMMUNICATIEADVIES

Ontwikkelen van communicatiestrategieën gericht op het positioneren en de profilering van de organisatie of het project. Opstellen communicatieplannen, inclusief kernboodschappen, doelgroepen, stakeholder en SWOT-analyse, tactische aanpak, planning en budgettering. Hands-on aansturing van de tactische en operationele uitvoering van de interne- en externe communicatieplannen. Inhoudelijke ontwikkeling van communicatiemiddelen en -kanalen, zoals position papers, infographics, video's, nieuwsbrieven, websites en social media. Redactionele voorbereiding van publieke presentaties, media briefings en content voor social- en online communicatiekanalen. 

 

STAKEHOLDERMANAGEMENT

Advies en ondersteuning bij strategische stakeholdermanagement trajecten gericht op het bouwen en onderhouden van relaties met belanghebbenden en het verkrijgen van publiek draagvlak om uw project in de energietransitie te realiseren. Met omgevingsgericht werken als vertrekpunt voor het vinden van een gezamenlijk belang, creëren succesvolle organisaties een breed draagvlak om hun doelstellingen te realiseren. Activiteiten richten zich op het inzichtelijk maken van de eigen belangen en het in kaart brengen van de 'stakes' van alle belanghebbenden waarop de activiteiten van de organisatie of het project impact hebben. Denk aan stakeholder- en omgevingsanalyses, SWOT-analyses, (media)monitoring, issues- en risicomanagement en begeleiden van dialoogtrajecten. 


VOORZITTERSCHAP / WERKGROEPLEIDING

Het slagen van brede maatschappelijke uitdagingen, zoals de energietransitie, wordt steeds meer bepaald door samenwerking en publiek draagvlak. In toenemende mate werken bedrijven, wetenschap en overheid daarom samen in partnerships. Goed afgestemde communicatie en een gedeelde aanpak van het stakeholdermanagement vormen belangrijke succesfactoren. Susan Kimkes geeft als onafhankelijk voorzitter leiding aan Communicatie & Stakeholder werkgroepen die multi-partner samenwerkingsverbanden en consortia ondersteunen bij de ontwikkeling en uitvoering van hun communicatie- en stakeholdermanagement activiteiten. 


COACHING 

Begeleiding van communicatiemedewerkers die zich verder willen professionaliseren in het communicatievak. Het aanbod bestaat uit individuele trajecten gericht op hulp bij het realiseren van zelfgekozen doelen, loopbaanplanning, inzicht in de eigen kwaliteiten en ontwikkeling van professionele vaardigheden. Ook is coaching on-the-job van teamleden mogelijk als onderdeel van een opdracht.