Energieke Communicatie

Voor organisaties die communicatie en draagvlak belangrijk vinden

AANBOD

Energieke Communicatie biedt een breed palet aan diensten om organisaties, samenwerkingsverbanden, programma's en projecten te helpen met hun communicatie en het bouwen en behouden van relaties met hun omgeving.

 • Corporate- en projectcommunicatie 
 • Stakeholder relatiemanagement 
 • Projectmanagement
 • Strategische positionering
 • Issuesmanagement
 • Werkgroepvoorzitterschap
 • PR & media
 • Stakeholderanalyses
 • Coaching


De aanpak van Energieke Communicatie stoelt op de jarenlange ervaring van eigenaar Susan Kimkes. Met een creatieve aanpak en een hand-ons stijl ondersteunt zij bedrijven, projecten, onderzoeksprogramma's, samenwerkingsverbanden en (netwerk)organisaties bijvoorbeeld in de energietransitie, die de communicatie met hun omgeving belangrijk vinden. Het succesvol realiseren van organisatiedoelen wordt steeds meer bepaald door de wijze waarop organisaties en hun medewerkers zich uiten, opstellen en gedragen naar de omgeving waarin zij hun activiteiten willen ontplooien. Effectieve communicatie en het bouwen van relaties gaan daarom hand-in-hand. Het aanbod van Energieke Communicatie voorziet hier geheel in. 

COMMUNICATIEADVIES

Ontwikkelen en uitvoeren van communicatiestrategieën gericht op het positioneren en de profilering van uw organisatie, project of netwerkplatform.

 • Opstellen van communicatieplannen, inclusief positionering, kernboodschappen, doelgroepen, stakeholder- en SWOT-analyses, tactische aanpak, planning en budgettering. 
 • Hands-on aansturing van de tactische en operationele uitvoering van de interne- en externe communicatieplannen. 
 • Inhoudelijke ontwikkeling van communicatiemiddelen en -kanalen, zoals position papers, infographics, video's, nieuwsbrieven, websites en social media. 
 • Redactionele voorbereiding van publieke presentaties, media briefings, schrijven van artikelen en content voor social- en online communicatiekanalen. 
 • Ontwikkeling van programma's en (tactische) organisatie van on- en offline symposia, webinars, congressen en netwerkbijeenkomsten

 

STAKEHOLDERMANAGEMENT

Advies en ondersteuning bij strategische stakeholdermanagement trajecten gericht op het bouwen en onderhouden van relaties met belanghebbenden en het verkrijgen van publiek draagvlak om uw project in de energietransitie te realiseren. 

 • Werkzaamheden hebben omgevingsgericht werken als vertrekpunt voor het vinden van een gezamenlijk belang, met als doel organisaties te helpen bij het succesvol creëren van een breed draagvlak om hun doelstellingen te realiseren. 
 • In kaart brengen van de eigen belangen en de 'stakes' van alle andere belanghebbenden waarop de activiteiten van de organisatie of het project impact hebben. 
 • Stakeholder- en omgevingsanalyses, SWOT-analyses, (media)monitoring, issues- en risicomanagement en begeleiden van dialoogtrajecten. 


VOORZITTERSCHAP / WERKGROEPLEIDING

Susan Kimkes geeft als onafhankelijk voorzitter leiding aan Communicatie & Stakeholder werkgroepen die multi-partner samenwerkingsverbanden en consortia ondersteunen bij de ontwikkeling en uitvoering van hun communicatie- en stakeholdermanagement activiteiten. Het slagen van brede maatschappelijke uitdagingen, zoals de energietransitie, wordt steeds meer bepaald door samenwerking en publiek draagvlak. In toenemende mate werken bedrijven, wetenschap en overheid daarom samen in partnerships. Goed afgestemde communicatie en een gedeelde aanpak van het stakeholdermanagement vormen belangrijke succesfactoren. 


COACHING 

Begeleiding van communicatieteams bij de eigen positionering, rollen en taken, inzicht in de toegevoegde waarde voor de organisatie en het verbeteren van de effectiviteit, en begeleiding bij de ontwikkeling door het team van de communicatiestrategie en -planning. Daarnaast is coaching mogelijk van individuele communicatiemedewerkers die zich verder willen professionaliseren in het communicatievak, met behulp van individuele trajecten gericht op hulp bij het realiseren van zelfgekozen doelen, loopbaanplanning, inzicht in de eigen kwaliteiten en ontwikkeling van professionele vaardigheden.